vlp Praha - Mladá Boleslav 78

vlp prokazetelně vedena podle Letního jízdního řádu ČSD 1953 a 1954