Zahraniční představenstva

Na našem území měly svou cílovou stanici také ambulantní pošty cizích poštovních správ.