Představenstvo poštovního kurzu

byla organizační jednotka zajišťující provoz poštovního kurzu. Zpravidla bývala u přepravních pošt, které měly číslo Pošta 2, později Pošta 02. 

U každého kurzu je uvedeno kdy byl kurz prokazatelně veden. Za prokazetelnost je považováno uvedení v Kartovacích přehledech, Jizdních řádech ČSD (a nástupců), podle poštovních celin s otiskem denního razítka a dalších důvěryhodných dokumentů. Tyto údaje jsou doplňovány průběžně, ale vzhledm k časové vytíženosti nemusí být kompletní.

 

Vysvětlivky, zkratky

Orientace v menu. 

Představenstva jsou abecedně seřazena. K představenstvům ambulantních pošt jsou přiřazovány jednotlivé ambulance. U každé ambulance je prostor pro vložení fotografií, nebo dobových dokumentů. Tam, kde je to známo, je u každého kurzu uvedeno od kdy do kdy byl veden. Pokud není známo časové rozpětí, pak je uveden jen rok, ve kterém byl kurz prokazatelně veden (podle dostupných kartovacích přehledů, nebo jízdních řádů ČSD). Zde uvedené údaje nemusí být úplné a zcela přesné.

 

ambulantní pošty - (vlakové, silniční, letecké) jsou poštovní kurzy, ve kterých poštovní pracovníci příjmají a vypravují závěry a zpracovávají zásilky všech druhů

vlp - vlaková ambulantní pošta

autp - silniční ambulantní pošta

letp - letadlová ambulantní pošta

úhrné přepravy - (železniční, letecká, silniční) jsou poštovní kurzy, ve kterých poštovní pracovníci přebírají závěry, zpracovávají jen nákladní předměty a vypravují z nich závěry

úpž - úhrná přeprava železniční

úpl - úhrná přeprava letecká

úps - úhrná přeprava silniční

GVD - grafikon vlakové dopravy

KP - kartovací přehled

j.ř. - jízdní řád

DR - denní razítko

nákladní předmět - balík, pytel, kontejner...

závěr - skupina nákladních předmětů kartovaných v seznamu pro konkrétní provozovnu

uzávěr - pytel, kontejner, přepravka nebo jiná schrána obsahující zásilky. Označuje se vlaječkou "Uzávěr". Může být s červenou vlaječkou (P - peněžní, L - listovní s doporučenými zásilkami, L/P - kombinovaný listovní a peněžní), s bílou vlaječkou (obyčejné listovní zásilky), s bílou vlaječkou s modrým pruhem (pytlovkový (balíčky do 3kg) v přeinstradovacím styku), s bílou vlaječkou s písmenem N (novinový uzávěr), s oranžovomodrými pruhy (pro EMS zásilky), se žlutou vlaječkou (pro obchodní balíky)

pytlovka - obyčejný balík do 3 kg přepravovaný v uzávěru

ps - cenné psaní vojenské posádkové správy ("pes")

cps - cenné psaní

cenovka - cenný balík nad 3 kg

cenná pytlovka - cenný balík do 3 kg přepravovaný v uzávěru

 

 

Přidělení čísel Československých vlakových pošt

 

1919-1945

Čechy 1 - 444
Morava a Slezsko 501 - 777
Slovensko a Podkarpatská Rus 801 - 1008

 

1945-1999

Vlakové pošty

Čechy 1 - 444
Morava a Slezsko 501-777
Slovensko 801-998 (do roku 1994)
 

Automobilové pošty

1000 a výše
 

Letadlové pošty

2000 a výše
 
Vlakové pošty
Čechy 1-444
Morava a Slezsko 445-777
Slovensko 800-999 (do roku 1994)
 
Automobilové pošty
1000 a výše
 
Letadlové pošty
2000 a výše
 

Posádky

 Počet členů posádky ambulantních pošt se pohyboval od 1 do 8, výjimečně více.

 

Příklad obsazení vlakové pošty

Vlaková pošta Praha - Ostrava 776 (1997)

 Vedoucí

 • vystavuje Cestovní zprávu
 • vede Technický záznam o poštovním voze železničním
 • vede Průkaz příbytku a úbytku I
 • kartuje do uzávěrů s použitím tiskopisu Karta doporučené zásilky, cenovky, cenná psaní a zapsané zásilky

 

Seznamář (kde nebyla tato funkce nutná vykonával činnosti vedoucí)

 • kartuje s použitím tiskopisu Seznam do závěrů nákladní předměty
 • vede Průkaz příbytku a úbytku II.

 

Manipulant

 • vykartovává a uzavírá peněžní uzávěry a uzávěry s červenou vlaječkou
 • třídí velké kusy doporučených zásilek
 • odsouhlasuje obsah uzávěru s Kartou
 • vypomáhá při výměně závěrů

 

Výpravčí závěrů

 • vyměňuje ve stanicích závěry
 • odsouhlasuje závěry podle Seznamů
 • třídí nákladní předměty
 • vykartovává uzávěry s bílou vlaječkou a třídí velké kusy s olz
 • doplňuje stav provozního materiálu vlakové pošty

 

Třídič R

 • třídí svazky doporučených zásilek
 • je svědkem při uzavírání uzávěrů

 

Třídič olz

Třídí podle Přehledu svazků svazky obyčejných listovních zásilek pro okresy

Opava, Frýdek-Místek, Nový Jičín a Karviná

 

Třídič olz

Třídí podle Přehledu svazků svazky obyčejných listovních zásilek pro okresy

Šumperk, Prostějov, Vsetín, Kroměříž a Zlín

 

 

Příklad obsazení autopošty

Autopošta Ostrava - Mosty u Jablunkova 1072 (1997)

 Vedoucí

 • vystavuje Cestovní zprávu
 • vede Průkaz příbytku a úbytku I a II (případně III)
 • kartuje do uzávěrů s použitím tiskopisu Karta doporučené zásilky, cenovky, cenná psaní a zapsané zásilky
 • kartuje s použitím tiskopisu Seznam do závěrů nákladní předměty
 • třídí svazky doporučených zásilek

 

Výpravčí závěrů

 • vyměňuje ve stanicích závěry
 • odsouhlasuje závěry podle Seznamů
 • třídí nákladní předměty
 • vykartovává a uzavírá uzávěry, odsouhlasuje jejich obsah s Kartou
 • třídí velké kusy všech nezapsaných druhů zásilek
 • doplňuje stav provozního materiálu

 

Třídič

 • Třídí podle Přehledu svazků svazky obyčejných listovních zásilek pro okres Frýdek - Místek
 • Vypomáhá při výměně závěrů