Ćtenářský servis

 
Mnoho věcí se pro nedostatek prostoru do časopisu již prostě nevešlo, ale byla by škoda Vás o ně připravit. 
 
Klikněte na obrázek:
 
ROČNÍK I. (2013)
   
ROČNÍK II. (2014)
  
ROČNÍK III. (2015)
  
ROČNÍK IV. (2016)
  
ROČNÍK V. (2017)
     
ROČNÍK VI. (2018)
    
 
 

Seznam článků (aktualizace 15. 12. 2017)

Číslo Pořadí Rok Rubrika Článek Strany Autor
1 1 2013 Ostatní Definice a pojmy poštovní přepravy 2 - 3 Petr Študent
1 1 2013 Historie Počátky zpracování zásilek za jízdy 4 - 7 Petr Študent
1 1 2013 Předpisy Věstník Ministerstva pošt a telegrafů, výběr 1919 - 1922 8 Petr Študent
1 1 2013 Předpisy Předpis "Poučení pro pracovníky poštovních kurzů železničních 9 Petr Študent
1 1 2013 Vozový park Fa (Post) Studénka 1971 10 - 14 Petr Študent
1 1 2013 Dokument Mapa č. 1 (ze souboru map poštovních kurzů 1946) 15 Petr Študent
1 1 2013 Profil Vlaková pošta č. 1 16 - 17 Petr Študent
1 1 2013 Pamětníci Ještě živáčky!! 18 Petr Študent
1 1 2013 Ostatní Přepadení u Studénky 19 Petr Študent
1 1 2013 Muzeum Novinky z Muzea vlakové pošty 20 Petr Študent
1 1 2013 Ostatní Zajímavosti z pošt. provozu 21 Petr Študent
2 2 2013 Historie Legionářská vlaková pošta v Rusku 2 - 6 Petr Študent
2 2 2013 Pamětníci Jezdil za císařpána 1. 7 Petr Študent
2 2 2013 Vozový park Rakouský vůz řady Fa (FF, 1858 - 1909 8 - 9 Petr Študent
2 2 2013 Vozový park Poštovní vůz řady Fa, VEB Waggonbau Bautzen, DDR, 1961 10 - 14 Petr Študent
2 2 2013 Profil Vlaková pošta č. 680 (učňovská) 15 Petr Študent
2 2 2013 Profil Hodonínské vlakové pošty č. 576, 577 a 578 16 - 17 Petr Študent
2 2 2013 Předpisy Postup při vyměňování pošty na nádraží 18 Petr Študent
2 2 2013 Pamětníci Pošťáci vzpomínají. Z dopisů čtenářů. 20 Petr Študent
2 2 2013 Infografika Jak to fungovalo? 21 Petr Študent
3 3 2013 Předpisy Denní razítko vlakové pošty 1 Petr Študent
3 3 2013 Historie Rakouské dědictví - české země 2 - 5 Petr Študent
3 3 2013 Pamětníci Jezdil za císařpána 2. 6 Petr Študent
3 3 2013 Pamětníci Jezdil za Novotného 7 Petr Študent
3 3 2013 Předpisy Věstník Ministerstva pošt a telegrafů, výběr 8 Petr Študent
3 3 2013 Předpisy Ustanovení č. 78. Nová úprava poštovních pytlů a jejich používání v poštovním provozu. 9 Petr Študent
3 3 2013 Muzeum Vlaková pošta opět na kolejích 12 Petr Študent
3 3 2013 Pošty Pošta Praha 022 - Mysarykovo nádraží v letech 1845 - 1945 13 - 15 Pavel Korbel
3 3 2013 Muzeum Každá legrace něco stojí - i starý vagón 15 Petr Študent
3 3 2013 Profil Vlakové pošty na úzkorozchodných tratích 16 - 20 Petr Študent
3 3 2013 Ostatní Zajímavosti z pošt. provozu 21 Petr Študent
3 3 2013 Ostatní Ztracené prachy - Poštovní komiks 22 Petr Študent
1 4 2014 Předpisy Věstník Ministerstva pošt a telegrafů, Nový způsob, jak ovazovati peněžní a úhrnné pytle 0 Petr Študent
1 4 2014 Historie 1918 - 1920, Slovensko a Podkarpatská Rus 2 - 5 Petr Študent
1 4 2014 Profil Vlaková pošta Čop - Užok 1001 6 Petr Študent
1 4 2014 Profil Vlaková pošta Bratislava - Praha 801 7 - 8 Petr Študent
1 4 2014 Infografika Vlaková pošta Bratislava - Praha 801 - schéma napojení GVD 1967/1968 8 Petr Študent
1 4 2014 Pamětníci Plzeňské vlakové pošty (350, 351, 352, 353) 9 - 12 Petr Študent
1 4 2014 Vozový park Třínápravové poštovní vozy řady Fy 13 - 15 Petr Študent
1 4 2014 Pošty Pošta Praha 022 - Mysarykovo nádraží v letech po roce 1945 16 - 18 Pavel Korbel
1 4 2014 Dokument Mapa organizae poštovní přepravy k 1.1.1954 ze souboru "Dílčí mapy poštovních kursů". 19 Petr Študent
1 4 2014 Muzeum novinky z Muzea vlakové pošty 20 - 21 Petr Študent
1 4 2014 Ostatní Pošta není holubník - Poštovní komiks 22 Petr Študent
2 5 2014 Historie Konec vlakových pošt v České republice 2 - 8 Petr Študent
2 5 2014 Vozový park Poštovní vůz Postmw, Vagónka Studénka 1984 - 1985 0, 9 - 15 Petr Študent
2 5 2014 Profil Automobilová pošta Plzeň - Tachov 1034 16 Petr Študent
2 5 2014 Profil Vlakové pošty Praha - Ostrava 75 a 76 17 - 18 Petr Študent
2 5 2014 Infografika Vlp. Žilina - Praha 75, GVD 1961 18 Petr Študent
2 5 2014 Pamětníci Hanýrka pražských ambulantů 19 Jiří Vašků
2 5 2014 Muzeum Novinky z Muzea vlakové pošty 20 - 21 Petr Študent
3 6 2014 Muzeum Přepadení v Bezdružicích 0 Petr Študent
3 6 2014 Vozový park Poštovní vuz F 5-0671 2 - 8 Petr Študent
3 6 2014 Pošty Pošta Kolín 2 9 - 11 Petr Študent
3 6 2014 Profil Kolínské vlakové pošty 12 - 13 Petr Študent
3 6 2014 Pamětníci Z Tábora do Kolína (vedoucí pošty Kolín Ladislav Kadlec) 14 - 15 Petr Študent
3 6 2014 Muzeum MVP v Sedlčanech 16 - 17 Petr Študent
3 6 2014 Pošty Praha 022 - hlavní nádraží (ex Praha K.F.J.B, ex Praha 15), 1. část 18 - 21 Pavel Korbel
1 7 2015 Historie 1920 - 1929, prosperita první republiky 3 - 8 Petr Študent
1 7 2015 Historie Praha 022 - hlavní nádraží (ex Praha K.F.J.B, ex Praha 15), 2. část 9 - 10 Pavel Korbel
1 7 2015 Vozový park Čtyřnápravové vozy typu Fa 13, 1911 - 1934 11 - 15 Petr Študent
1 7 2015 Dokument Poslanecká interpelace ministru železic a ministru pošt a telegrafů. 1919 16 Petr Študent
1 7 2015 Historie První v Habsburské monarchii 17 Petr Študent
1 7 2015 Zahraničí Letadlová pošta v USA, 1946 1, 18 - 22 Petr Študent
2 8 2015 Muzeum Nová výstava "Pošta na kolejích, 1850 - 2015" 1 Petr Študent
2 8 2015 Pošty Poštovní úřad Praha 6 Denisovo nádraží, I. díl 3 - 8 Josef Heptner
2 8 2015 Historie První rakouské vlakové pošty, 1850 - 1865. 9 - 10 Petr Študent
2 8 2015 Vozový park Vozy prvních rakouských vlakových pošt 11 - 13 Petr Študent
2 8 2015 Pamětníci Pohledy z Triestu. 14 Petr Študent
2 8 2015 Profil Po Severní dráze - vlakové pošty na EX 202 / 203 "Chopin". 15 - 18 Petr Študent
2 8 2015 Vozový park Polský vůz typ 304C řady Pdm 16 Petr Študent
2 8 2015 Muzeum 1. Máj s Pacifikem 19 Petr Študent
2 8 2015 Muzeum Brněnská muzejní noc 20 Petr Študent
2 8 2015 Muzeum Muzejní vlaková pošta Břeclav - Ostrava 165 21 - 23 Petr Študent
3 9 2015 Historie Vůz polní pošty na Rusi 3 - 5 Pavel Dobrovolný a Petr Tolar
3 9 2015 Vozový park Vůz polní pošty na Rusi 3 - 5 Pavel Dobrovolný a Petr Tolar
3 9 2015 Historie Pozor pes - zásilky vojenské zprávy 19 Petr Študent
3 9 2015 Pamětníci Povolán k polní poště 6 Petr Študent
3 9 2015 Pamětníci Povídání s Honzou Šebou 17 - 18 Václav Sekera
3 9 2015 Pošty Poštovní úřad Praha 6 Denisovo nádraží, II. díl 7 - 9 Josef Heptner
3 9 2015 Vozový park Vůz Fk/Fkg 10 - 14 Petr Študent
3 9 2015 Vozový park Vůz Post mr-a (b)/26 15 - 16 Petr Študent
3 9 2015 Zahraničí Vůz Post mr-a (b)/26 15 - 16 Petr Študent
3 9 2015 Zahraničí Roztříděno! Aktuality ze světa poštovních ambulancí 1 Petr Študent
3 9 2015 Muzeum O přednášce Vladimíra Vašků v Mnichově 20 Vladimír Vašků
3 9 2015 Muzeum O vlakové poště v Bavorské metropoli 20 Karel Pokorný
3 9 2015 Muzeum 27.6.2015 Den otevřených dveří na SPU Ostrava 02 21 - 23 Petr Študent
1 10 2016 Muzeum Z archivu MVP, Úřednická archeologie 1 Petr Študent
1 10 2016 Historie 60 let letadlové pošty, I. část 1919-1961 3 - 14 Petr Študent
1 10 2016 Letadlový park Poštovní Dakota OK-WBC, příběh jednoho letadla 15 - 16 Petr Študent
1 10 2016 Pošty Poštovní úřad Praha 6 Denisovo nádraží, III. díl 17 - 19 Jan Slezák
1 10 2016 Došlo poškozeno Železniční neštěstí u Valdova 19 - 20 Petr Študent
1 10 2016 Muzeum Výstavy MVP 2016 - program 21 Petr Študent
1 10 2016 Muzeum Plán první pětiletky splněn 22 Petr Študent
2 11 2016 Muzeum Z archívu MVP, úřednická archeologie 1 Petr Študent
2 11 2016 Historie 60 let letadlové pošty, II. Část 1961-1977 3 – 9 Petr Študent
2 11 2016 Došlo poškozeno Pošta nedoletela 11 – 14 Rudolf Roller
2 11 2016 Pošty Poštovní úřad Praha 6 Denisovo nádraží, IV. díl 15 – 18 František Štěpánek, Josef Heptner
2 11 2016 Muzeum Nová Studénka s novým lakem 19 – 21 Petr Študent
2 11 2016 Muzeum Muzeum vlp. V letadle 22 Petr Študent
3 12 2016 Historie 60 let letadlové pošty, III. Část 1977-1982 3-11 Petr Študent
3 12 2016 Filatelie Letadlová pošta ve filatelii 12 Petr Študent
3 12 2016 Filatelie Razítka letadlových pošt 13-14 Jaroslav Zemlov
3 12 2016 Pošty Poštovní úřad Praha 6 Denisovo nádraží, V. díl 15-19 Pavel Korbel
3 12 2016 Lidé Robert Astl, přednosta p.ú. Prha 6 20 Petr Študent
3 12 2016 Muzeum Novinka v Kněževsi 22 Petr Študent
1 13 2017 Muzeum Vlaková pošta na známce 1 Petr Študent
1 13 2017 Muzeum Brněnské poštovní jaro 1 Petr Študent
1 13 2017 Historie 60 let letadlové pošty, IV. Část 1972-1997 3 Petr Študent
1 13 2017 Pamětníci Létal jsem na OK 256 14 Pavel Kolátor
1 13 2017 Pošty Poštovní úřad Praha 6 Denisovo nádraží, VI. díl 17 Petr Študent
2 14 2017 Historie 60 let letadlové pošty, V. Část 1994-2010 3-12 Petr Študent
2 14 2017 Profil Vlp. Bodenbach – Aussig – Komotau No. 40 13-18 Petr Študent
2 14 2017 Vozový park Vůz řady F z roku 1873 se sbírky NMT 19-21 Petr Študent
2 14 2017 Muzeum Stálá expozice ve voze Poštovního muzea 22 Petr Študent
3 15 2017 Historie Československo, 1930-1938 3-11 Petr Študent
3 15 2017 Historie Úmrtí TGM 12 Petr Študent
3 15 2017 Vozový park Pošta a motoráky, na dvou osách: 1934-1944. Vozy řady CDFLm a BDFlm 14-22 Petr Študent