vlp Praha - Plzeň 82

vlp prokazetelně vedena podle Letního jízdního řádu ČSD 1954.