vlp Praha - Vrchlabí 47

vlp prokazetelně vedena podle Letního jízdního řádu ČSD 1953 a 1954