vlp Praha - Protivín 87

vlp prokazetelně vedena podle Letního jízdního řádu ČSD 1953.