vlp Praha - České Budějovice 52

vlp prokazetelně vedena podle Letního jízdního řádu ČSD 1953 a 1954