vlp Praha - Tábor 57

vlp prokazetelně vedena podle Letního jízdního řádu ČSD 1953.