vlp Praha - Miedzylesie 40

vlp prokazetelně vedena podle Letního jízdního řádu ČSD 1953.