vlp Praha - Jihlava 33

vlp prokazetelně vedena podle Letního jízdního řádu ČSD 1953 a 1954.