vlp Praha - Karlovy Vary 25

vlp prokazetelně vedena podle Letního jízdního řádu ČSD 1953