vlp Praha - Babín 88

vlp prokazetelně vedena podle Letního jízdního řádu ČSD 1954.