vlp Praha - Hradec Králové 40

vlp prokazetelně vedena podle Letního jízdního řádu ČSD 1954.