vlp Praha - Lysá nad Labem - Kolín 31

vlp prokazetelně vedena podle Letního jízdního řádu ČSD 1953