vlp Praha - Všetaty - Ústí nad Labem - Střekov 36

vlp prokazetelně vedena podle Letního jízdního řádu ČSD 1953 a 1954.