Bohumín 2

Předstvenstvo Bohumín 2 bylo v polovině sedmdesátých let postupně i se svými ambulantními poštami  přesunuto do nově vybudovaného SPU Ostrava 2 při ostravském hlavním nádraží. V číslovaní ambulantních pošt se stěhování výrazněji neprojevilo.

PAMĚTNÍCI STĚHOVÁNÍ Z BOHUMÍNA DO OSTRAVY OZVĚTE SE ! ! ! TATO ČÁST VYŽADUJE UPŘESNĚNÍ.