Vozový park automobilových pošt.

Od roku 1958 začaly být v Československu provozovány ambulantní pošty ve speciálně upravených vozidlech. Až na výjimky, se jednalo o speciálně upravené autobusy. Byly vybaveny vším potřebným ke zpracovávání zásilek během jízdy, stejně jako vlaková pošta.

Automobilové pošty nejen nahrazovaly vlakové pošty na lokálních tratích, ale jejich největší přínos pro rychlou přepravu zásilek a především denního tisku, bylo jejich provázání se sítí letadlových pošt, které svou činnost zahájily v roce 1956.